શું તમને ખબર છે શિવ કોણ છે અને તેમની શક્તિ કોણ, જાણો આ પૌરાણિક કથા..

મહાશિવરાત્રીનો તહેવાર દરેક વર્ષમાં ઉજવાય છે. આ દિવસે ભગવાન શિવ-શંકરની વિશેષ પૂજા કરવામાં આવે છે. જાણીતા લેખક અને આધ્યાત્મિક વક્તા, અને આચાર્ય પ્રશાંતના શિવ અને શિવ વિશેના વિચારો તદ્દન દાર્શનિક અને વૈજ્ઞાનિક છે. આ લેખમાં તેમણે શિવ, શક્તિ અને ચેતના વિશે સમજાવ્યું છે.

શિવ શક્તિનો સ્ત્રોત છે, પરંતુ તે ક્યારેય પોતાની જાતનો વેગ બતાવ તો નથી – શિવની ચળવળને ‘શક્તિ’ કહેવામાં આવે છે. જ્યાં સુધી શિવ છે અને શક્તિ છે ત્યાં સુધી આ મામલો બરાબર છે, કારણ કે શક્તિની સંપૂર્ણ શરણાગતિ છે, શક્તિની સંપૂર્ણ ભક્તિ એકલા શિવની છે. ત્યાં કોઈ ત્રીજો નથી.

શિવ-શક્તિની મધ્યમાં કોઈ ત્રીજા ની માટે અવકાશ નથી, તેથી જે કંઈ છે તે ખૂબ જ સુંદર છે. શિવ મધ્યમાં બેઠા છે, ધ્યાનમાં, સ્થિર છે, અને તેની ચારે બાજુ ગતિ છે, અને શક્તિનો સુંદર નૃત્ય છે. ત્યાં કોઈ તફાવત નથી, કોઈ સંઘર્ષ નથી, કોઈ પસંદગી નથી.

માણસ પણ શિવ-શક્તિનો ખેલ છે. શક્તિને શિવ સિવાય કંઈ દેખાતું નથી. શક્તિ અખૂટ છે. શક્તિને પૂછો, “તમે શિવનો અર્થ સમજો છો? તો તેનો ઉત્તર છે સત્ય, હૃદય

શિવ એ માણસ ના શરીર માં અગ્નિ છે. શિવ માંથી જીવ જન્મે છે અને શિવ માં જ જીવ વિલીન થાય છે. માણસ જે કઈ પણ કરે છે તે શિવ ના આધીન જ કરે છે. શિવ જીવ છે તો શક્તિ માણસ ને જીવન દરમિયાન શક્તિ પૂરી પાડે છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *