ગુજરાતમાં કોંગ્રેસના કયા નેતા છે હોટ ફેવરેટ? ભાજપને પહોંચી વળવા છે સક્ષમ? જાણો સર્વેમાં આવ્યું સામે

ગુજરાતમાં ભાજપે ૨૦૧૭ માં માંડ માંડ ૯૯ બેઠકો મેળવીને પ્રાપ્ત કરેલી જીત બાદ પાંચ વર્ષ પછી ૧૫૬ વિધાનસભા બેઠકો સાથે

Read more